Våra Fjällkor

Våra marker betas av fjällkor. Vi sköter vår betesdrift med största omsorg och flyttar betesdjuren till nytt bete VARJE morgon.  Välmående djur och välmående marker går hand i hand.  Våra kor äter det de är skapta för dvs GRÄS. Långsam tillväxt på endast grovfoder resulterar i ett kött av högsta kvalitet.  Vi har en liten besättning och slaktar i ett litet slakteri  där förutsättningarna för ett stressfritt avslut är goda. Vi erbjuder  lådor  i olika storlekar  med  det finaste hängmörade köttet.

IMG_8987_edited.jpg

Våra  produkter