Våra Fjällkor

Våra marker betas av fjällkor. Vi sköter vår betesdrift med största omsorg och flyttar betesdjuren till nytt bete VARJE morgon.  Välmående djur och välmående marker går hand i hand.  Våra kor äter det de är skapta för dvs GRÄS. Långsam tillväxt på endast grovfoder resulterar i ett kött av högsta kvalitet.  Vi har en liten besättning och slaktar i ett litet slakteri  där förutsättningarna för ett stressfritt avslut är goda. Vi erbjuder  lådor  i olika storlekar  med  det finaste hängmörade köttet.

IMG_8987_edited.jpg

Våra  produkter

Åsen 20, 68695 Västra Ämtervik, Värmland, Sweden

Farming, Innovating & Educating for the benefit of all 

Copyright 2018   Ridgedale Farm AB   Org no. 559095-3344