Våra Linderöd grisar

Våra lantrasgrisar Linderödsvin strövar fritt i stora skogshagar. 

Vi växlar mellan olika hagar för att balansera deras påverkan på markerna samt gynna 

regeneration och  naturlig mångfald. De är ena riktiga landskapsarkitekter!   

Förutom rikligt med rötter och växtlighet får våra grisar draven efter ölbryggning från Västra Ämterviks Bryggeri

och ekologiskt spannmål från våra lokala bonde. Mer välmående grisar får man leta efter!  Vi säljer lådor om hel, halv eller kvarts gris. 

Åsen 20, 68695 Västra Ämtervik, Värmland, Sweden

Farming, Innovating & Educating for the benefit of all 

Copyright 2018   Ridgedale Farm AB   Org no. 559095-3344