Våra Grönbeteskalkoner

Grönt gräs, ekologiskt foder, rent vatten, massor av frisk luft och solljus - 

det är vad vi lägger bakom uppfödningen av en riktigt god kalkon!

Vi föder upp en flock om året som kommer ut på bete vid 6 veckors ålder.

Vi flyttar vindskyddet  "Gobbldee-Go" dagligen till nytt friskt gräs

- för kalkonernas och för markernas skull

Näringsriktigt komponerat ekologiskt foder  försäkrar en "lagom" tillväxt.

Resultatet blir stora fina välmående kalkoner!

Vi slaktar i eget gårdsslakteri utan transporter och med varsam hantering av varje enskild fågel.

Kvalitet och omtanke från början till slut! 

Våra  produkter

Åsen 20, 68695 Västra Ämtervik, Värmland, Sweden

Farming, Innovating & Educating for the benefit of all 

Copyright 2018   Ridgedale Farm AB   Org no. 559095-3344