Ridgedale Farm

Ridgedale Farm

Ridgedale Farm är ett småskaligt jordbruk i Värmland, dedikerat till att producera mat av högsta kvalitet för en lokal marknad genom att tillämpa jordbruksmodeller som återuppbygger och främjar naturliga ekosystem. 

 

Vi är övertygade om att produktivitet, kvalitet, smak och näringsinnehåll går hand i hand med hälsosamma jordar och naturtrogen djurhållning. Biologisk mångfald i form av djur- och växtslag, rikt mikroliv, slutna näringskretslopp och betesbaserad djurhållning är grunden till vårt breda utbud av grönbetesprodukter med genuina smaker hela vägen från jord till bord.

 

Vi strävar efter att producera “bättre än ekologiska” produkter och har valt att inte gå under några kostsamma eller begränsande certifieringar. Vi använder oss av ekologiskt foder och ger våra djur gott om utrymme att leva ut sina naturliga beteenden. Vi strävar efter att minska fossilaavtryck och skippar kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och onödiga transporter. Vi jobbar småskaligt mot en lokalmarknad, odlar kundrelation och transparens. Kom till gården och se för dig själv!