Vi har ditt förtroende att förvalta jorden!

Vi vill att du ska veta vad du köper. Vi åtar oss att leverera en utmärkt produkt till ditt bord och SAMTIDIGT regenerera våra jordar och ekosystem. Det är vad du betalar för! Vi ser på hälsa och ekologi ur ett långsiktigt och mångsidigt perspektiv och begränsar oss inte till kraven som ställs för ekologiska certifieringar (vi är för tillfället inte certifierade). 

Vi väljer maximal transparens gentemot dig som kund

Vi levererar våra produkter själva och står som ansvariga för varenda led i processen. Vi kan svara på varenda fråga och tar gärna direkt feedback! I mötet bygger vi relation, du ska känna dig trygg med var din mat kommer ifrån!