Våra grisar

Våra grisar strövar fritt i stora skogshagar. 

Vi växlar mellan olika hagar för att balansera deras påverkan på markerna samt gynna 

regeneration och  naturlig mångfald. De är våra landskapsarkitekter!   

Förutom rikligt med rötter och växtlighet äter våra grisar bortsorterade grönsaker från våra odlingar och ekologiskt spannmål från våra lokala bonde. Mer välmående grisar får man leta efter!  Vi säljer lådor om hel, halv eller kvarts gris. 

Våra  produkter