Våra Grönbeteskalkoner

Grönt gräs, ekologiskt foder, rent vatten, massor av frisk luft och solljus - 

det är vad vi lägger bakom uppfödningen av en riktigt god kalkon!

Vi föder upp en flock om året som kommer ut på bete vid 6 veckors ålder.

Vi flyttar vindskyddet  "Gobbldee-Go" dagligen till nytt friskt gräs - för kalkonernas och för markernas skull

Näringsriktigt komponerat ekologiskt foder  försäkrar en "lagom" tillväxt.

Resultatet blir stora fina välmående kalkoner!

Vi slaktar i eget gårdsslakteri utan transporter och med varsam hantering av varje enskild fågel.

Kvalitet och omtanke från början till slut! 

Våra  produkter

There are no items in this list

Please reload

Åsen 20, 68695 Västra Ämtervik, Värmland, Sweden

Farming, Innovating & Educating for the benefit of all 

Copyright 2018   Ridgedale Farm AB   Org no. 559095-3344