REKO-Ring

Vi har i den mån det funnits möjlighet samordnat våra upphämtningsplatser och tider med lokala REKO-ringar på Facebook! På så sätt kan du enkelt beställa våra produkter jämsides med andra lokala producenters produkter direkt i Facebook gruppen. Vi levererar tillsammans, till samma tid, samma plats. 

REKO-konceptet är ett fantastiskt verktyg för landsbygdsutveckling som ursprungligen startade i Finland och som nu sprider sig över Sverige. Reko står för rejäl konsumtion och tanken är att det ska vara både reko och eko. Detta är ett nytt sätt att via Facebook köpa och sälja lokalproducerat direkt från producenten.  Relationsmat är framtiden! 

Elin Cederberg (Facebookadministratör), Ulrika Neldorin (Torfolk) Yohanna Amselem (Ridgedale) och Matthew Orchover (Ridgedale)

Hur REKO fungerar

1. Skapa ett Facebookkonto (om du inte redan har ett)

2. Sök medlemskap i en REKO-ring nära dig (se länkar till höger)

3. Beställ dina lokala produkter vecka för vecka genom att kommentera under respektive producents annons.

4. Kom och möt oss på bestämd tid och plats! Vi ses där!

Länkar till REKO-ringar  som vi deltar i:

Mer information

Hushållningssällskapet:  https://hushallningssallskapet.se/reko/

Broschyr: http://www.ekonu.fi/reko-2/

REKO-ringar i Sverige: https://rekoringar.wordpress.com/ringar/

NWT article (2017-06-10): "Länets första reko Ring: 

https://nwt.se/arbeteekonomi/2017/06/10/lanets-forsta-reko-ring

Om man inte är med på Facebook

Vill eller kan du inte ha ett Facebook konto men vill fortfarande ha möjligheten att beställa från oss? Ring oss så hittar vi en lösning!

Åsen 20, 68695 Västra Ämtervik, Värmland, Sweden

Farming, Innovating & Educating for the benefit of all 

Copyright 2018   Ridgedale Farm AB   Org no. 559095-3344